ໃຫ້ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
ໂອກາດການເຮັດວຽກ

ໂອກາດການເຮັດວຽກ

ວຽກກອງທຶນ WA Cares

ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງພວກເຮົາສ້າງໂຄງການການດູແລໄລຍະຍາວທົ່ວໄປຄັ້ງທໍາອິດຂອງປະເທດ!

ຊອກຫາ ແລະ ສະໝັກວຽກ

ທ່ານສາມາດຊອກຫາວຽກທັງໝົດຂອງ WA Cares Fund ທີ່ປະກາດໃນ careers.wa.gov ພາຍໃຕ້ອົງການຂອງລັດທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່. ຫຼາຍອົງການຂອງລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາແລະປະຕິບັດກອງທຶນ WA Cares, ລວມທັງ ພະແນກບໍລິການສັງຄົມແລະສຸຂະພາບ ແລະ ພະແນກຄວາມປອດໄພການຈ້າງງານ.

ໃບສະໝັກທັງໝົດຕ້ອງຖືກສົ່ງຜ່ານເວັບໄຊ careers.wa.gov.

ປະຈຸບັນເປີດຕຳແໜ່ງ

ບໍ່​ມີ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ທີ່​ເປີດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​. ສໍາລັບວຽກອື່ນໆຂອງລັດວໍຊິງຕັນ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ www.careers.wa.gov.

ສໍາລັບຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບໂຄງການ, ທ່ານສາມາດໂທຫາ 844-CARE4WA ໂທຟຣີ ຫຼື ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ໂດຍອີເມວ.