Tin tức chương trình & hội thảo trên web

Nghiên cứu cho thấy WA Cares có nền tảng tài chính vững chắc

older man in wheelchair taking selfie with young adult standing behind him
Tháng bảy 28, 2023
Theo một nghiên cứu tính toán năm 2022, Quỹ WA Cares được dự đoán sẽ có khả năng thanh toán hoàn toàn cho đến năm 2098 (toàn bộ giai đoạn được đánh giá trong nghiên cứu) trong hầu hết các kịch bản được đánh giá. Đây là ý nghĩa của điều đó đối với người lao động.

khả năng thanh toán nghĩa là gì?

 

Để được coi là có khả năng thanh toán, WA Cares phải có đủ doanh thu dự kiến trong tương lai (dựa trên tỷ lệ phí bảo hiểm quy định trong luật và thu nhập đầu tư từ phí bảo hiểm đó) để thanh toán tất cả các lợi ích và chi phí dự kiến của chương trình trong tương lai.

 

 

Milliman, công ty tính toán chuyên chuẩn bị các dự báo tài chính của chương trình, hoạt động để đo lường khả năng thanh toán của chương trình dựa trên thông tin tại một thời điểm cụ thể. Để thực hiện những dự báo này, họ thu thập dữ liệu, đưa ra các giả định sáng suốt và ước tính doanh thu của chương trình trong tương lai, chi phí thanh toán phúc lợi và các chi phí khác trong thời gian dự báo 75 năm.

 

 

Văn phòng Cơ quan Tính toán Tiểu bang (OSA) chịu trách nhiệm giám sát khả năng thanh toán liên tục của chương trình và đưa ra khuyến nghị về mọi thay đổi cần thiết để duy trì khả năng thanh toán dựa trên phân tích do Milliman cung cấp.

 

 

Quỹ WA Cares có khả năng thanh toán không?

 

Nghiên cứu mới nhất, được hoàn thành vào năm 2022, cho thấy quỹ này dự kiến có khả năng thanh toán với mức phí bảo hiểm hiện tại là 0,58% thu nhập trong hầu hết các kịch bản được đánh giá.

 

 

Nói tóm lại, dựa trên phân tích này, chương trình có nền tảng tài chính vững chắc khi bắt đầu triển khai, đây là tin tốt cho nhiều người dân Washington sẽ cần được chăm sóc dài hạn trong tương lai.

 

 

Liệu có khả năng chi phí của chương trình có thể vượt quá doanh thu của nó không?

 

Mặc dù phân tích hiện tại cho thấy chương trình có nền tảng tài chính vững chắc nhưng điều quan trọng cần lưu ý là kết quả thực tế sẽ khác với những dự đoán này.

 

 

May mắn thay, có các quy trình được áp dụng để nhanh chóng xác định bất kỳ rủi ro nào đối với tài chính của chương trình, giúp Ủy ban Ủy thác Hỗ trợ và Dịch vụ Dài hạn và cơ quan lập pháp có nhiều thời gian để điều chỉnh chương trình khi cần thiết để tiếp tục đi đúng hướng.

 

 

Nếu tại một thời điểm nào đó trong tương lai, các dự báo cho thấy sự thiếu hụt dài hạn, lặp đi lặp lại thì Ủy ban sẽ sử dụng Khung Quản lý Rủi ro của mình để đề xuất các điều chỉnh đối với Cơ quan Lập pháp nhằm giảm chi phí chương trình hoặc tăng doanh thu của chương trình để khôi phục khả năng thanh toán dài hạn. . Những điều chỉnh như vậy có thể được thực hiện rất lâu trước khi bất kỳ sự thiếu hụt dự kiến nào có thể xảy ra.

 

 

Là một phần trong Khung Quản lý Rủi ro của Ủy ban, Văn phòng Cơ quan Tính toán Tiểu bang và Ủy ban được yêu cầu liên tục giám sát tài chính của chương trình để phát hiện bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào.

 

 

Làm thế nào để tôi tìm hiểu thêm?

 

Để biết tổng quan nhanh về báo cáo và ý nghĩa của các phát hiện, hãy xem video Hỏi & Đáp này với Giám đốc Quỹ WA Cares Ben Veghte và Chuyên gia tính toán của Tiểu bang Matt Smith.

 

 

OSA cũng có bản tóm tắt báo cáo và các câu hỏi thường gặp về những phát hiện của nó. Hoặc, bạn có thể tìm hiểu đầy đủ nghiên cứu của Milliman để biết tất cả thông tin chi tiết.