Bỏ để qua phần nội dung
Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Việc làm của quỹ WA Cares

Tham gia cùng nhóm của chúng tôi xây dựng chương trình chăm sóc dài hạn toàn cầu đầu tiên trên toàn quốc!

Tìm kiếm và nộp đơn xin việc

Bạn có thể tìm thấy tất cả các công việc của Quỹ WA Cares được đăng trên Career.wa.gov thuộc cơ quan nhà nước nơi công tác. Một số cơ quan nhà nước có trách nhiệm phát triển và thực hiện Quỹ WA Cares, bao gồm Sở Y tế và Xã hộiPhòng An ninh Việc làm.

Tất cả các đơn đăng ký phải được gửi thông qua trang web Career.wa.gov.

Các vị trí đang mở

Không có vị trí nào hiện đang mở. Đối với các công việc khác của Tiểu bang Washington, vui lòng xem www.careers.wa.gov.

Mọi thắc mắc khác về chương trình, bạn có thể gọi số điện thoại miễn phí 844-CARE4WA hoặc Liên hệ với chúng tôi bằng email.