Maria sống ở Quận Pierce cùng với chị gái, anh trai và bố mẹ cô. Cô làm việc bán thời gian với vai trò thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha, bao gồm các vai trò gần đây tại các trường học địa phương và một tổ chức hỗ trợ nhân viên y tế cộng đồng. Maria giữ công việc bán thời gian của mình để có thể chăm sóc mẹ già Maria và bố Ismael. Cô nói: “Tôi muốn bố mẹ tôi biết rằng tôi luôn ở đây vì họ nếu họ cần giúp đỡ”.

 

Gia đình Maria di cư đến Washington từ Michoacán, Mexico và cha mẹ cô đã làm việc ở đây trước khi họ nghỉ hưu gần đây. Họ vẫn sống ở nhà riêng và độc lập ngoại trừ sự hỗ trợ mà họ nhận được từ Maria và chị gái của cô, những người giúp đỡ những việc như đưa họ đến các cuộc hẹn y tế để dịch thuật và vận động thay mặt họ.

 

Vài ngày mỗi tuần, Maria và chị gái ghé qua nhà bố mẹ cô để giúp làm các công việc gia đình như dọn dẹp và làm vườn. Chúng cùng cha mẹ đi dạo hàng đêm để duy trì hoạt động như một gia đình. Maria nói rằng cô rất biết ơn vì bố mẹ cô hiện vẫn khỏe mạnh, nhưng bố cô đã bắt đầu sử dụng gậy và gần đây họ đã lắp đặt một đoạn đường nối để giúp ông đi lại quanh nhà bố mẹ cô dễ dàng hơn.

 

Maria nhận ra rằng nhiều gia đình ở Washington không đủ khả năng để đưa ra quyết định giống như cô khi chỉ làm việc bán thời gian. Cô nói: “Mọi người có thể không có ai chăm sóc cha mẹ hoặc ông bà của họ. Với một chương trình như WA Cares, mọi người có thể làm việc và biết rằng cha mẹ họ đang được chăm sóc.”

 

Maria biết rằng cuối cùng cha mẹ cô sẽ cần nhiều sự giúp đỡ hơn những gì cô và chị gái hiện đang cung cấp và việc chăm sóc lâu dài thường rất tốn kém. Giống như nhiều người ở độ tuổi của cô, cha mẹ của Maria có thu nhập cố định và chưa biết họ sẽ trả tiền chăm sóc như thế nào. Maria nói nếu một chương trình như WA Cares được cung cấp cho cha mẹ cô, nó sẽ không chỉ cải thiện cuộc sống và tương lai tài chính của bố mẹ cô mà còn của cô và chị gái cô. Maria tin rằng những nguồn lực như WA Cares là vô giá. Cô ấy nói, “WA Cares sẽ giúp đỡ mọi người.”

Quay lại tất cả các câu chuyện chăm sóc