Nghề nghiệp

Hãy tham gia cùng nhóm của chúng tôi để xây dựng chương trình chăm sóc dài hạn phổ cập đầu tiên trên toàn quốc!

tìm kiếm và xin việc

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả các công việc của Quỹ WA Cares được đăng trên jobs.wa.gov thuộc cơ quan tiểu bang nơi có công việc đó. Một số cơ quan tiểu bang có trách nhiệm phát triển và triển khai Quỹ WA Cares, bao gồm Bộ Dịch vụ Y tế và Xã hội và Bộ An ninh Việc làm .

 

Tất cả đơn đăng ký phải được gửi qua trang web jobs.wa.gov .

 

 

các vị trí hiện đang mở

Organizational Readiness Manager

Closes Tháng sáu 4, 2024

In this role as an Organizational Readiness Manager, you will be responsible for a broad range of activities designed to ensure our internal processes, change management, and process improvement strategies will build and sustain an effective WA Cares Fund team. You will be directly responsible for formulating, planning, directing, and building organizational effectiveness for the WA Cares Fund team.  
 

Xem tin tuyển dụng

IT Quality Assurance -Journey

Closes Có thể 28, 2024

In this role, as a Quality Assurance, you will participate in application planning meetings analyze/review business requirements, and independently execute testing to support the WA Cares Fund implementation, working closely with DSHS staff, Health Care Authority, Employment Security Department, and vendors to integrate cross-agency applications.

Xem tin tuyển dụng