Nghề nghiệp

Hãy tham gia cùng nhóm của chúng tôi để xây dựng chương trình chăm sóc dài hạn phổ cập đầu tiên trên toàn quốc!

tìm kiếm và xin việc

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả các công việc của Quỹ WA Cares được đăng trên jobs.wa.gov thuộc cơ quan tiểu bang nơi có công việc đó. Một số cơ quan tiểu bang có trách nhiệm phát triển và triển khai Quỹ WA Cares, bao gồm Bộ Dịch vụ Y tế và Xã hội và Bộ An ninh Việc làm .

 

Tất cả đơn đăng ký phải được gửi qua trang web jobs.wa.gov .

 

 

các vị trí hiện đang mở