view of ocean from shore
waves crashing on beach and rocks

Giúp bạn trang trải ngày mai

Quỹ WA Cares đảm bảo tất cả người dân đang làm việc ở Washington có thể được tiếp cận dịch vụ chăm sóc dài hạn khi họ cần.

Image
two men with arms wrapped around their shoulders and smiling

7 trong 10 người trong chúng ta sẽ cần được chăm sóc lâu dài

Hầu hết chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ để sống độc lập vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Đối với một số người, điều này chỉ là tạm thời sau một tai nạn hoặc bệnh tật. Đối với những người khác, nhu cầu này sẽ đến muộn trong cuộc đời. Trong cả hai trường hợp, điều này được gọi là chăm sóc dài hạn. Tìm hiểu thêm về chăm sóc dài hạn là gì và cách lập kế hoạch cho nó.

WA Cares có thể trợ giúp như thế nào

Quỹ WA Cares cho phép bạn linh hoạt lựa chọn bất kỳ sự kết hợp nào giữa các dịch vụ và hỗ trợ được bao trả để đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc của bạn. Hầu hết mọi người sẽ chọn những phúc lợi cho phép họ ở lại nhà riêng của mình. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm lợi ích .

Icon
benefits icon

Giải quyết nhu cầu

7 trong 10 người dân Washington sẽ cần các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khi họ già đi, nhưng dịch vụ chăm sóc dài hạn không chỉ dành cho người lớn tuổi. Một số người trong chúng ta sẽ gặp tai nạn hoặc bệnh tật cần được chăm sóc vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Icon
family-caregiver

Hỗ trợ cho gia đình

Những người chăm sóc gia đình giảm giờ làm hoặc rời bỏ lực lượng lao động có thể bị mất thu nhập cũng như các phúc lợi về sức khỏe và hưu trí. WA Cares cung cấp cho các gia đình những nguồn lực có thể giảm bớt gánh nặng.

Icon
contributions icon

Giữ tiền tiết kiệm của bạn

Trước WA Cares, để chi trả cho dịch vụ chăm sóc dài hạn, mọi người phải tiêu hết tiền tiết kiệm cả đời để đủ điều kiện nhận Medicaid.

Icon
peace of mind icon

Yên tâm

Bằng cách đóng góp một khoản nhỏ từ mỗi khoản tiền lương khi làm việc, chúng ta có thể yên tâm rằng các phúc lợi chăm sóc dài hạn sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp khi chúng ta cần.

Giới thiệu về Quỹ WA Cares

 

Quỹ WA Cares là kết quả của nhiều năm nghiên cứu về cách giúp tất cả người lao động ở Washington có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Washington là tiểu bang đầu tiên trong cả nước tạo ra một phương thức hợp lý để tầng lớp trung lưu đông đảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc dài hạn mà không cần phải tiêu hết số tiền tiết kiệm cả đời của họ.

 

Quỹ WA Cares được quản lý bởi Bộ Dịch vụ Y tế và Xã hội Tiểu bang Washington, phối hợp với Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Tiểu bang Washington và Bộ An ninh Việc làm.

 

Tìm hiểu thêm về lịch sử và cấu trúc của Quỹ WA Cares.

Image
older man standing by the lake fishing with young girl

Quỹ hoạt động như thế nào

Xem chi tiết về cách thức hoạt động , bao gồm đóng góp, tính đủ điều kiện và đăng ký nhận trợ cấp

Icon
contributions icon
Tự động đóng góp
Icon
meet contribution icon
Đáp ứng yêu cầu đóng góp
Icon
wheelchair icon
Có nhu cầu chăm sóc
Icon
Application
Áp dụng vì lợi ích của bạn
Icon
Caregiver
Nhận dịch vụ