Thông tin nhà cung cấp

Quỹ WA Cares sẽ đăng ký các nhà cung cấp đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn được bảo hiểm cho những người thụ hưởng đủ điều kiện bắt đầu từ tháng 7 năm 2026.

Adult women holding hands

Hoạt động kinh doanh MỚI dành cho Nhà cung cấp

 

Bằng cách đảm bảo tất cả người dân đang làm việc ở Washington có thể tiếp cận bảo hiểm chăm sóc dài hạn với giá cả phải chăng, WA Cares sẽ cung cấp một nguồn tài trợ mới mà khách hàng của bạn có thể sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ
và hỗ trợ.

Các loại nhà cung cấp

WA Cares sẽ đăng ký một loạt các nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ dài hạn đủ tiêu chuẩn, bao gồm:

Icon
wheelchair icon

Thiết bị di chuyển & hỗ trợ

Nhà cung cấp hệ thống ứng phó khẩn cấp cá nhân

 

Nhà cung cấp thiết bị và công nghệ thích ứng

Icon
Caregiver

Người chăm sóc tại nhà

Nhà cung cấp cá nhân

 

Nhà cung cấp đại lý chăm sóc tại nhà

 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế

 

Người chăm sóc gia đình được trả lương

Icon
facility icon

Chăm sóc tại khu dân cư và cộng đồng

Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày và chăm sóc người lớn

 

Nhà ở gia đình người lớn

 

Cơ sở vật chất hỗ trợ sinh hoạt

 

Nhà dưỡng lão

Icon
home accessibility icon

Khả năng tiếp cận trang chủ

Nhà cung cấp dịch vụ sửa đổi môi trường

Icon
meal delivery icon

Giao bữa ăn

Nhà cung cấp dịch vụ giao bữa ăn tận nhà

Icon
rides icon

Chuyến đi & phương tiện di chuyển

Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải

QUY TRÌNH TÌM NHÀ CUNG CẤP

 

Trước khi có các phúc lợi vào tháng 7 năm 2026, WA Cares sẽ xác định và đăng ký các nhà cung cấp đủ điều kiện cho từng dịch vụ được bao trả. Chỉ những nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu mới được đăng ký và những người thụ hưởng sẽ có thể chọn nhà cung cấp WA Cares nào để sử dụng trong cộng đồng địa phương của họ.

 

Người thụ hưởng có thể chọn bất kỳ sự kết hợp dịch vụ và hỗ trợ nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ. WA Cares sẽ cung cấp các công cụ để tra cứu các nhà cung cấp đã đăng ký cho các dịch vụ và hỗ trợ mà họ chọn.

 

Tìm hiểu thêm tại Bảo hiểm quyền lợi

 

disabled woman in wheelchair with daughter. family walking outside at park