ຂ່າວໂຄງການ & ການສໍານາຜ່ານເວັບ

 

ຮັບເອົາການອັບເດດໂຄງການ, ປະກາດ ແລະລາຍລະອຽດຂອງ WA Cares Fund ຫຼ້າສຸດ. ເບິ່ງ ຊຸດ webinar ປະຈໍາເດືອນເຕັມຂອງພວກເຮົາ .

WEBINAR ທີ່ຈະມາເຖິງ

Managing WA Cares Exemptions

ວັນພະຫັດ, ທັນວາ 14, 2023 11:00 am - 12:00 pm
ລົງທະບຽນສໍາລັບ webinar

There’s plenty to know about WA Cares and Paid Leave, and we’re committed to making your experience as easy as possible with helpful info and resources. Join us for an employer-focused webinar, where we'll cover employers’ responsibilities related to managing employee’s WA Cares exemptions.

 

*This webinar is limited to 200 participants, so don’t delay in registering!

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ: Liz Boot, Leave and Care Customer Care Manager, Employment Security Department & Deb Mason, Leave and Care Customer Care Supervisor, Employment Security Department

ຂ່າວໂຄງການ

ຫນ້າ 1 ຂອງ 2

ຊອກຫາຊຸດເຄື່ອງມືຊຸມຊົນບໍ?