ຂ່າວໂຄງການ & ການສໍານາຜ່ານເວັບ

 

ຮັບເອົາການອັບເດດໂຄງການ, ປະກາດ ແລະລາຍລະອຽດຂອງ WA Cares Fund ຫຼ້າສຸດ. ເບິ່ງ ຊຸດ webinar ປະຈໍາເດືອນເຕັມຂອງພວກເຮົາ .

WEBINAR ທີ່ຈະມາເຖິງ

WA Cares Basics: What Employers Need to Know

ວັນພຸດ, ກໍລະກົດ 17, 2024 11:00 am - 12:00 pm
ລົງທະບຽນສໍາລັບ webinar
Live captions and ASL interpretation will be available.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ: Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager

ຊອກຫາຊຸດເຄື່ອງມືຊຸມຊົນບໍ?