ຂ່າວໂຄງການ & ການສໍານາຜ່ານເວັບ

 

ຮັບເອົາການອັບເດດໂຄງການ, ປະກາດ ແລະລາຍລະອຽດຂອງ WA Cares Fund ຫຼ້າສຸດ. ເບິ່ງ ຊຸດ webinar ປະຈໍາເດືອນເຕັມຂອງພວກເຮົາ .

WEBINAR ທີ່ຈະມາເຖິງ

WA Cares Conversations: Caregiving for Stroke Survivors

ວັນອັງຄານ, ພຶດສະພາ 7, 2024 12:00 pm - 1:00 pm
ລົງທະບຽນສໍາລັບ webinar
Live captions and ASL interpretation will be available.

Join us for a discussion on caring for stroke survivors. We’ll cover what a stroke is, signs to look for, what stroke treatment and recovery looks like, and resources for stroke survivors and their caregivers. We’ll also provide an overview of the WA Cares Fund and how it will help stroke survivors and their families in the future.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ: Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager, DSHS, Kelsey Hagstrand, MSN, ARNP-BC, CNS, Comprehensive Stroke Center Nurse Practitioner, Harborview Medical Center | UW Medicine, Sarah Turnbaugh, RN, Nurse Navigator, Harborview Medical Center | UW Medicine, Gurpreet Sandhu, Mph, Heart Disease Stroke Diabetes Prevention Program Manager, Washington State Department of Health, Janice Tadeo, Stroke Survivor.

ຊອກຫາຊຸດເຄື່ອງມືຊຸມຊົນບໍ?