Tin tức chương trình & hội thảo trên web

 

Nhận thông tin cập nhật, thông báo và thông tin chi tiết mới nhất về chương trình của Quỹ WA Cares về các hội thảo trực tuyến sắp tới. Xem chuỗi hội thảo trên web đầy đủ hàng tháng của chúng tôi.

HỘI THẢO TRANG WEB SẮP TỚI

WA Cares Basics: What Workers Need to Know

Thứ năm, tháng tư 18, 2024 1:00 ch - 2:00 ch
Đăng ký hội thảo trên web
Live captions and ASL interpretation will be available.

 

Join us to learn more about what long term care includes, how caregiving responsibilities impact families and the workplace, who contributes to the fund, how exemptions work, how workers will meet contribution requirements (including a pathway for near retirees) and more.

Tham luận viên: Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager, DSHS, Jeff Kendall, Service and Delivery Manager, ESD

Bạn đang tìm kiếm bộ công cụ cộng đồng?