Tin tức chương trình & hội thảo trên web

 

Nhận thông tin cập nhật, thông báo và thông tin chi tiết mới nhất về chương trình của Quỹ WA Cares về các hội thảo trực tuyến sắp tới. Xem chuỗi hội thảo trên web đầy đủ hàng tháng của chúng tôi.

HỘI THẢO TRANG WEB SẮP TỚI

WA Cares Basics: What Employers Need to Know

Thứ tư, tháng 7 17, 2024 11:00 sa - 12:00 ch
Đăng ký hội thảo trên web
Live captions and ASL interpretation will be available.
Tham luận viên: Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager

Bạn đang tìm kiếm bộ công cụ cộng đồng?