Tin tức chương trình & hội thảo trên web

 

Nhận thông tin cập nhật, thông báo và thông tin chi tiết mới nhất về chương trình của Quỹ WA Cares về các hội thảo trực tuyến sắp tới. Xem chuỗi hội thảo trên web đầy đủ hàng tháng của chúng tôi.

HỘI THẢO TRANG WEB SẮP TỚI

WA Cares Conversations: Caregiving for Stroke Survivors

Thứ ba, Có thể 7, 2024 12:00 ch - 1:00 ch
Đăng ký hội thảo trên web
Live captions and ASL interpretation will be available.

Join us for a discussion on caring for stroke survivors. We’ll cover what a stroke is, signs to look for, what stroke treatment and recovery looks like, and resources for stroke survivors and their caregivers. We’ll also provide an overview of the WA Cares Fund and how it will help stroke survivors and their families in the future.

Tham luận viên: Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager, DSHS, Kelsey Hagstrand, MSN, ARNP-BC, CNS, Comprehensive Stroke Center Nurse Practitioner, Harborview Medical Center | UW Medicine, Sarah Turnbaugh, RN, Nurse Navigator, Harborview Medical Center | UW Medicine, Gurpreet Sandhu, Mph, Heart Disease Stroke Diabetes Prevention Program Manager, Washington State Department of Health, Janice Tadeo, Stroke Survivor.

Bạn đang tìm kiếm bộ công cụ cộng đồng?