Tin tức chương trình & hội thảo trên web

 

Nhận thông tin cập nhật, thông báo và thông tin chi tiết mới nhất về chương trình của Quỹ WA Cares về các hội thảo trực tuyến sắp tới. Xem chuỗi hội thảo trên web đầy đủ hàng tháng của chúng tôi.

HỘI THẢO TRANG WEB SẮP TỚI

Managing WA Cares Exemptions

Thứ năm, Tháng mười hai 14, 2023 11:00 sa - 12:00 ch
Đăng ký hội thảo trên web

There’s plenty to know about WA Cares and Paid Leave, and we’re committed to making your experience as easy as possible with helpful info and resources. Join us for an employer-focused webinar, where we'll cover employers’ responsibilities related to managing employee’s WA Cares exemptions.

 

*This webinar is limited to 200 participants, so don’t delay in registering!

Tham luận viên: Liz Boot, Leave and Care Customer Care Manager, Employment Security Department & Deb Mason, Leave and Care Customer Care Supervisor, Employment Security Department

Tin tức chương trình

Trang 1 của 2

Bạn đang tìm kiếm bộ công cụ cộng đồng?