Tin tức chương trình & hội thảo trên web

Lão hóa tại chỗ có ý nghĩa gì?

Two older adults sitting at home on couch with television remote
Tháng 9 29, 2023
Quỹ WA Cares được thiết kế để giúp người lao động ở Washington ở lại nhà riêng của họ khi họ già đi và nhận được sự chăm sóc mà họ cần. Chương trình này chỉ là một phần trong công việc của tiểu bang nhằm thúc đẩy sự độc lập và lựa chọn cho người lớn tuổi.

Các dịch vụ và hỗ trợ khi ở nhà

Lão hóa tại chỗ đề cập đến khả năng sống tại nhà riêng của bạn một cách thoải mái và độc lập khi bạn già đi, thay vì chuyển đến viện dưỡng lão hoặc cơ sở hỗ trợ sinh hoạt. Đối với nhiều người, sự già đi tại chỗ gắn liền với cảm giác được trao quyền và phẩm giá. Nó cho phép họ duy trì quyền tự chủ, kiểm soát và sự quen thuộc trong môi trường sống của chính họ.

 

Theo AARP, gần 80% người lớn tuổi muốn ở nhà riêng khi họ già đi . Nhưng để tiếp tục sống độc lập, hầu hết mọi người cuối cùng sẽ cần được chăm sóc lâu dài - trợ giúp trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, ăn uống và dùng thuốc.

 

Chăm sóc dài hạn có thể tốn kém và hầu hết chi phí này không được Medicare hoặc bảo hiểm y tế chi trả. Medicaid chi trả cho dịch vụ chăm sóc dài hạn, nhưng để đủ điều kiện tài chính, bạn phải chi tiêu số tiền tiết kiệm cả đời của mình xuống chỉ còn 2.000 USD.

 

Với Quỹ WA Cares, người lao động ở Washington nhận được các phúc lợi chăm sóc dài hạn mà họ có thể sử dụng cho nhiều loại dịch vụ và hỗ trợ, bao gồm cả những thứ giúp họ được an toàn trong chính ngôi nhà của mình - như sửa nhà, chăm sóc tại nhà, giao bữa ăn và hơn.

 

Hệ thống chăm sóc dài hạn độc đáo của Washington

Trong nhiều thập kỷ, bang Washington đã nỗ lực thúc đẩy sự độc lập và lựa chọn cho những người lớn tuổi cần được chăm sóc dài hạn. Khi phát triển các dịch vụ và hỗ trợ cho người lớn tuổi, tiểu bang đã tập trung vào việc giúp đỡ mọi người ở tại nhà riêng của họ hoặc trong các môi trường dựa vào cộng đồng khác như nhà tập thể dành cho người lớn.

 

Trên thực tế, Washington đứng thứ hai trong số tất cả các bang khi ưu tiên các dịch vụ tại nhà và cộng đồng, chiếm gần 3/4 chi tiêu chăm sóc dài hạn của bang.

 

Vì hệ thống chăm sóc dài hạn của chúng tôi đã được thiết kế xoay quanh các dịch vụ tại nhà và cộng đồng nên tiểu bang đã phát triển phần lớn cơ sở hạ tầng để cung cấp các dịch vụ đó thông qua WA Cares.

 

Làm thế nào để lão hóa tại chỗ

Nhiều yếu tố góp phần vào quá trình lão hóa thành công tại chỗ, bao gồm các tính năng hỗ trợ tiếp cận nhà như thanh vịn, đường dốc và cửa rộng hơn. Các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng như hỗ trợ đi lại, dịch vụ y tế tại nhà và các chương trình gắn kết xã hội cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp bạn già đi thoải mái khi ở nhà.

 

Lập kế hoạch trước là bước đầu tiên hướng tới sự lão hóa tại chỗ. Hãy suy nghĩ về những loại trợ giúp bạn có thể cần trong tương lai và nghiên cứu các nguồn lực sẵn có trong cộng đồng của bạn. Đảm bảo rằng bạn biết những dịch vụ và hỗ trợ nào được phúc lợi WA Cares của bạn chi trả.

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách lập kế hoạch lão hóa tại chỗ từ Viện Lão hóa Quốc gia hoặc liên hệ với Cơ quan Lão hóa khu vực tại địa phương của bạn để được trợ giúp.