Tin tức chương trình & hội thảo trên web

Nhà tuyển dụng: 5 điều bạn cần biết

two people sitting with elbows on table facing each other
Tháng tư 12, 2023
Biết rằng có tiền dành cho việc chăm sóc trong tương lai sẽ mang lại cho nhân viên của bạn sự yên tâm ngày hôm nay. Quỹ WA Cares lần đầu tiên đưa bảo hiểm chăm sóc dài hạn vào tầm tay của tất cả người lao động ở Washington.

Mặc dù người sử dụng lao động không thanh toán cho WA Cares nhưng bạn có trách nhiệm báo cáo phí bảo hiểm và theo dõi các khoản miễn trừ . Dưới đây là năm điều bạn cần biết về chương trình:

 

 

1. Báo cáo tiền lương và đóng phí bảo hiểm của nhân viên

 

Các doanh nghiệp sẽ cần thu phí bảo hiểm WA Cares cho tất cả nhân viên có công việc tại địa phương ở Washington (trừ khi họ đã cung cấp cho bạn thư miễn trừ đã được phê duyệt). WA Cares sử dụng các định nghĩa bản địa hóa tương tự như chương trình Nghỉ phép vì lý do y tế và gia đình có lương của tiểu bang, vì vậy những nhân viên được bao gồm trong chế độ Nghỉ phép có lương cũng sẽ tham gia WA Cares.

 

Nhân viên đóng góp 0,58% trên mỗi phiếu lương cho chương trình. Không giống như Nghỉ phép có lương, thu nhập mà phí bảo hiểm WA Cares được áp dụng không bị giới hạn ở mức tối đa chịu thuế đối với An sinh xã hội. Cục An ninh Việc làm (ESD) có một công cụ tính phí bảo hiểm mà bạn có thể sử dụng để tính số tiền bảo hiểm cho cả Chăm sóc WA và Nghỉ phép có lương.

 

Người sử dụng lao động sẽ báo cáo tiền lương của nhân viên và trả phí bảo hiểm cho WA Cares cho ESD hàng quý bằng cách sử dụng quy trình tương tự mà bạn hiện đang sử dụng để báo cáo phí bảo hiểm Nghỉ phép có lương. Hệ thống báo cáo về Nghỉ phép có lương sẽ được cập nhật để bạn có thể báo cáo cho cả hai chương trình cùng một lúc.

 

2. Theo dõi miễn trừ nhân viên

 

Một số nhân viên của bạn có thể chọn nộp đơn xin miễn trừ từ Quỹ WA Cares. Trách nhiệm của nhân viên là nộp đơn xin ESD và, nếu được chấp thuận, phải thông báo cho chủ lao động của họ và cung cấp cho chủ lao động bản sao thư chấp thuận của họ.

 

Có một số loại miễn trừ. Các miễn trừ đối với bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân và cựu chiến binh bị khuyết tật do phục vụ từ 70% trở lên là vĩnh viễn và nhân viên có những miễn trừ này không thể chọn tham gia lại.

 

Các miễn trừ dành cho người lao động sống ngoài tiểu bang, người lao động tạm thời có thị thực không nhập cư và vợ/chồng của các quân nhân đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ là có điều kiện. Nhân viên sẽ chỉ đủ điều kiện được miễn trừ khi những trường hợp này áp dụng và họ phải thông báo cho người sử dụng lao động và ESD trong vòng 90 ngày nếu họ không còn đủ điều kiện.

 

Sau khi được thông báo về việc miễn trừ của nhân viên, người sử dụng lao động phải lưu giữ một bản sao thư chấp thuận của nhân viên trong hồ sơ và không khấu trừ phí bảo hiểm WA Cares cho nhân viên đó.

 

3. Yêu cầu thuyết trình hoặc xem bản ghi hội thảo trên web

 

Tổ chức của bạn có muốn nghe trực tiếp từ nhân viên WA Cares không? Chúng tôi cung cấp các bài thuyết trình trực tiếp và ảo để giải thích cách WA Cares hoạt động và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà nhân viên của bạn có thể có. Bạn cũng có thể truy cập bản ghi của hội thảo trực tuyến WA Cares hàng tháng theo yêu cầu.

 

4. Nhận tài liệu bộ công cụ

 

Tài liệu trong bộ công cụ của chúng tôi được thiết kế dành cho người sử dụng lao động, các nhóm cộng đồng và doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và bất kỳ ai muốn truyền đạt về Quỹ WA Cares. Bộ công cụ bao gồm lịch và các đề xuất để truyền đạt về WA Cares, phụ trang cuống phiếu lương, áp phích, tờ thông tin, nội dung mẫu, v.v.

 

5. Đăng ký để cập nhật

 

Đăng ký nhận bản tin dành cho nhà tuyển dụng của ESD để biết thông tin cập nhật hàng tháng về thông tin và tài nguyên về Quỹ WA Cares, cùng với các chương trình khác như Nghỉ phép có lương và Bảo hiểm thất nghiệp.

 

Bạn cũng có thể nhận tin tức về chương trình WA Cares, thông báo về các sự kiện sắp tới của WA Cares và thông tin cập nhật khi có tài liệu mới bằng cách đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi. Đăng ký ngay hôm nay .